had_bbait800_1
המינהלים הקהילתיים בשיתוף עיריית ירושלים ומפעל הפיס
מזמינים אתכם למפגשים ב"גימלאזום"
הרצאות וסדנאות בזום ובדיגיטל לבני הגיל השלישי

לפרטים נוספים:
אחראית מפגשי בוקר גיתית כהן 050-8216625
אחראית מפגשי אחה"צ טלי זיק 050-7666033
רוצים לשמוע הרצאות רופאים מוקלטות? 
רוצים להרשם חינם ללימוד מחשבים?
kaftor-lev400_0