had_bbait800_1
המינהלים הקהילתיים בשיתוף עיריית ירושלים ומפעל הפיס
מזמינים אתכם למפגשים ב"גימלאזום"
הרצאות וסדנאות בזום ובדיגיטל לבני הגיל השלישי
רכזת הגימלאזום: טלי זיק 050-7666033
kaftor-lev400_0