פעילות פנאי, תרבות, ייזמות וקהילה לבני 60+ בירושלים
מוקדי סיוע בחירום 
במינהלים הקהילתיים 

עזרה בקניות, שינוע תרופות, תיקונים קלים בבית, שיחות טלפון וביקורי בית לתמיכה נפשית וסיוע יומיומי נקודתי שעולה